Hvad er Bønnens Apostolat?

Det er en mission, som paven har betroet Jesu Selskab (Jesuitterne). Bønnens Apostolat opstod i Frankrig, og blev anerkendt af Kirken i 1849. Bønnens Apostolat er udbredt til mere end 70 lande og står i den "nye evangeliserings" tjeneste.

 

Hvad opfordrer Bønnens Apostolat os til?

Hver måned kalder Bønnens Apostolat os til bøn og gode handlinger i fællesskab med millioner af kristne over hele verden. Vi kaldes til bøn i pavens intention: en intention om måneden - skiftevis for missionen og for verden. Disse intentioner svarer til de udfordringer, som Den hellige Fader finder vigtige for vor verden og for de områder, Kirken er engageret i. De gode handlinger, vi opfordres til, er ugentlig deltagelse i Kommunionen og daglig rosenkransbøn.

 

Medlemmer af Bønnens Apostolat følger et program sim indeholder 5 punkter:

 

1. Eukaristien som det daglige offer

Kirken henter kraft i Eukaristien. Medlemmerne af Bønnens Apostolat opfordres derfor til at deltage i messen dagligt. Når det ikke er muligt, ofrer de deres bønner, arbejde, glæder og sorger med forening med det hellige messeoffer. Dette kaldes det daglige offer.

Det daglige offer er ikke kun en bøn, som hurtigt skal læses, men en kontinuerlig bøn som skal føre til en omvendelse af alle ens tanker, gerninger og lidelser og forenes med Jesu Hjerte stadige bøn for hvert mennekes frelse.

 

2. Andagten til Jesu Hjerte

Guds kærlighed som åbenbares i Jesu gennembårede hjerte inspirerer medlemmer af Bønnens Apostolat til at leve et apostolisk liv. Jesu Hjerte er et symbol på Guds grænseløse kærlighed til alle mennesker. Denne kærlighed vil medlemmerne besvare ved at hengive sig til Jesus og forny deres indvielse til Jesu Hjerte i det daglige offer. De vil på deres måde bidrage til at sprede Kristi kærlighed i verden.

 

3. Andagten til Maria

Katolsk åndeligt liv omfatter også andagt til Guds Moder, da hun aktivt deltager i vor frelse og helliggørelse. I vort daglige offer beder vi med Maria, Herrens og Kirkens Moder, hvilket minder os om, dagligt at søge at efterligne hendes ånd og dyder. Vi opfordres også til dagligt at bede mindst et led af rosenkransen.

 

4. Hengivenhed for Kirken

Kirken er Kristi legeme, gennem hvilken Kristus frelser os. Så vidt vi har mulighed for det, tilbyder vi Kirken vore tjenester til apostolisk virksomhed. Eftersom vi indser bønnens betydning som grundlag for al kristen aktivitet, bærer vi vort daglige offer frem for Pavens intentioner. Dermed hjælper vi Kirken til at formidle Kristi frelse og helliggørende kraft i verden.

 

5. En bønnens ånd

Frelsen kan opnås gennem Guds nåde. Da alle kristne er kaldede til at deltage i frelsesværket, er vi også kaldede til at bede om den nåde. Bønnens apostle skal give sig tid til forskellige former for bøn og ikke mindst til meditativ læsning i bibelen.

 

Hvorfor frembærer vi det daglige offer?

Det daglige offer er ikke kun en bøn. Det er en kærlighedsfuld helliggørelse af livet som deles op i dets daglige bestanddele. Offeret omfatter de daglige rutiner som arbejde, fritid, bønner og bekymringer og forenes med Kristi offer for at blive båret frem for Faderen. Ingen vil frembære en ond gerning for Gud, derfor lægger vi os på sinde at gøre et godt dagværk.
At ofre alt til Jesu hellige Hjertes intentioner,
Faderens ære
og alle menneskers frelse,

får dagen en apostolisk retning. Dette daglige offer omfatter, ligesom Eukaristien, hele verden. Samtidig som man udfører et intelektuelt eller kropsligt arbejde, giver kærligheden i hjertet den daglge gerning yderligere værdi.

 

Hvordan kommer man med i Bønnens Apostolat?

Det eneste som er nødvendigt for at være med i Bønnens Apostolat er sammenfattet i 5-punktsprogrammet.

 

Pave Paul VI:

"Der findes næppe en mægtigere og mere tilgængelig måde at lære og opmuntre de troende til at tænke i overensstemmelse med Kirken, end at hellige sig stadig bøn og at hengive sig til apostolat."

 

Hellig Pave Johannes Paul II:

"Igennem 150 år har Bønnens Apostolat skabt et dybt bønfællesskab mellem millioner troende. Vi kan ikke håbe på noget mindre i fremtiden. Foreningen må fortsætte at opmuntre så mange som muligt til at bede sammen med Faderen i Jesu navn og med den Hellige Ånds nåde ifølge Kirkens intentioner.