Paven opfordrer os til hver måned at ofre vore bønner, arbejde, glæder og lidelser for forskellige intentioner. Disse intentioner, som paven personligt vælger, udtrykker nogle af Kirkens behov. Som Kristi terdfortræder på jorden ønsker paven, at vi opmærksomt frembærer vore bønner og ofre for disse intentioner.
Når man frembærer det daglige offer for disse intentioner er man forenet med over 50 millioner mennesker i hele verden som beder for samme intentioner. Dette er en uselvisk bøn velbehagelig for Jesus, som tænker på Kirkens behov overalt i verden.

Pavens anliggender overdraget til Pavens verdensomfattende bønsnetværk for 2019

Januar
I denne måned beder vi for evangelisering med særligt fokus på de unge mennesker og Jomfru Marias eksempel
- at unge mennesker, specielt i Latinamerika, må følge Marias eksempel og lytte til Herrens opfordring til at udbrede glæden ved Evangeliet til hele verden .

Februar
I denne måned beder vi for hele verden med særligt fokus på Menneskehandel
- for at ofrene for menneskehandel, prostitution og vold må blive modtaget med generøsitet .


Marts
I denne måned beder vi for evangelisering med særligt fokus på anerkendelse af de kristne fællesskabers rettigheder
- at kristne fællesskaber, specielt dem, der er forfulgt, må føle at de er Kristus nær og at deres rettigheder bliver respekteret.

 

April
I denne måned beder vi for hele verden med særligt fokus på læger og deres samarbejdspartnere i krigszoner
- for læger og deres humanitære samarbejdspartnere i krigszoner, som sætter deres eget liv ind på at hjælpe andre.


Maj
I denne måned beder vi for evangelisering med særligt fokus på Kirken i Afrika, et frø af enhed
- at Kirken i Afrika, ved medlemmernes engagement, må blive et frø af enhed blandt folkeslagene og et håbets tegn for det afrikanske kontinent.

 

Juni

I denne måned beder vi for vangelisering med særligt fokus på præsters livsførelse

- at præster, ved beskeden og ydmyg livsførelse, aktivt må vie deres liv til solidaritet med dem, der er allerfattigst.

 

Juli

I denne måned beder vi for hele verden med særligt fokus på Integritet og retfærdighed
- at de, som administrerer loven, må gøre det med integritet, og at den uretfærdighed, der hersker i verden, ikke må få det sidste ord.

 

August

I denne måned beder vi for evangelisering med særligt fokus på familierne, arnestedet for menneskets vækst

- at familierne, gennem deres liv i bøn og kærlighed, må blive tydelige “arnesteder for sand menneskelig vækst” .

 

September

I denne måned beder vi for hele verden med særligt fokus på Beskyttelse af oceanerne
-  at politikere, videnskabsmænd og økonomer må arbejde sammen om at beskytte verdens have og oceaner.

 

Oktober

I denne måned beder vi for evangelisering med særligt fokus på missionens “forår” i Kirken

- at Helligåndens åndepust må få et nyt “forår” i Kirken til at bryde frem.

 

November

I denne måned beder vi for hele verden med særligt fokus på Dialog og forsoning i Mellemøsten

- at der må herske en ånd af dialog, imødekommenhed og forsoning i Mellemøsten, hvor forskellige religiøse fællesskaber lever side om side.

 

December

I denne måned beder vi for hele verden med særligt fokus på Fremtiden for helt unge mennesker

- at hvert land må tage de nødvendige forholdsregler for at prioritere unges fremtid, specielt fremtiden for de unge, der lider.