Paven opfordrer os til hver måned at ofre vore bønner, arbejde, glæder og lidelser for forskellige intentioner. Disse intentioner, som paven personligt vælger, udtrykker nogle af Kirkens behov. Som Kristi terdfortræder på jorden ønsker paven, at vi opmærksomt frembærer vore bønner og ofre for disse intentioner.
Når man frembærer det daglige offer for disse intentioner er man forenet med over 50 millioner mennesker i hele verden som beder for samme intentioner. Dette er en uselvisk bøn velbehagelig for Jesus, som tænker på Kirkens behov overalt i verden.

Pavens anliggender overdraget til Pavens verdensomfattende bønsnetværk for 2020

JANUAR:
Fokus på freden i verden.
At de kristne, folk fra andre religioner og alle mennesker af god vilje må fremme fred og retfærdighed i verden.

FEBRUAR:
Fokus på migranternes nødråb.
At råbene fra vore brødre, de mange migranter, der er faldet i kløerne på skruppelløse menneskehandlere, må blive hørt og taget hensyn til.

MARTS:
Fokus på de kristne i Kina.
At Kirken i Kina må være udholdende ud i troen på Evangeliet og vokse i enhed.

APRIL:
Fokus på befrielse fra afhængighed.
At alle personer, der er afhængige af alkohol eller stoffer, må modtage hjælp og omsorg.

MAJ:
Fokus på diakonerne.
At diakonerne trofast i tjenesten for Ordet og de fattige, må være livgørende tegn for hele Kirken.

JUNI:
Fokus på hjertets forvandling.
At de, der lider, må finde vej i livet ved at lade sig røre af Jesu Hjerte.

JULI:
Fokus på familierne.
At familierne i dag må blive omgivet af kærlighed, respekt og vejledning.

AUGUST:
Fokus på den maritime verden.
For alle, der lever på og af havet, deriblandt sømænd, fiskere og deres familier.

SEPTEMBER:
Fokus på respekten for planetens ressourcer.
At der ikke bliver drevet rovdrift på verdens ressourcer, men at de bliver fordelt på en retfærdig og respektfuld måde.

OKTOBER:
Fokus på lægfolkets mission i Kina.
At troende lægfolk, især kvinderne, i kraft af dåbens nådegave må få stadig større ansvar i Kirken.

NOVEMBER:
Fokus på kunstig intelliens.
At fremskridt vedrørende robotter og kunstig intelligens altid må tjene menneskehedens bedste.

DECEMBER:
Fokus på bønslivet. 
At vores personlige forhold til Jesus Kristus må næres af Guds Ord og af et liv præget af bøn.