BØNNENS APOSTOLATS 175 - ÅRS JUBILÆUM
fejres i Aarhus, søndag den 20. oktober 2019 i højmessen kl. 10.00
ved biskop Czeslaw Kozon

 


Den daglige overgivelse

Gud, vor Fader, jeg ofrer dig hele min dag. Jeg ofrer dig mine bønner, tanker, ord, handlinger, glæder og lidelser i forening med Jesus Kristus, din Søn, som stadig ofrer sig til dig i eukaristien til verdens frelse. Måtte Helligånden, som har ledet Jesus, lede og styrke mig i dag, så jeg kan vidne om din kærlighed.
Med Maria, Herrens og Kirkens Moder, beder jeg særligt for de intentioner, som Paven anbefaler til alle troendes forbøn i denne måned ……

 

I dagens løb: Herre, alt for dig, og som du vil.

Om aftenen: Har jeg prøvet på at gøre denne dag til en gave til Gud?

Modtag i denne ånd den hellige kommunion, især 1. fredag i måneden. Eller om søndagen. Bed helst hver dag mindst et led af rosenkransen.

Bøn i juli måned 2019

Herre Gud, ophav til retfærdighed og fred,
giv os din visdom for at vide,
hvordan man skal fortsætte i praktiske anliggender!

Herre, barmhjertige og mægtige Gud,
vi anerkender Dig som kilden til al autoritet på denne jord,
og vi beder om at give din nåde til dem,
der beklæder offentligt embede.
På en særlig måde har de brug for din visdom
til at tage de rigtige beslutninger i vanskelige sager
og til at forsvare dem, der ikke kan tale for sig selv -
den ufødte, indvandreren, den senile, den fortvivlede.

Herre, livets og kærlighedens Gud,
du har valgt at gøre os til vor verdens forsvarere.
Vi beder dig om at hjælpe os med at udfylde denne opgave på en måde,
der vil være til dit behag og respektfuldt
overe for alle vores søstre og brødre, fødte og ufødte.
Giv os visdom dagligt at stå fast ved vores beslutninger
og forsigtige i vores egne valg.
Giv os villigt hjerte til at være taknemmelige,
både når det er belejligt og når det er ubelejligt.
Gør os til retskafne mænd og kvinder,
og inspirer dem,
der har fået overdraget myndighed
altid at respektere den naturlige moralske lov
og at søge det fælles gode. Amen.