BØNNENS APOSTOLATS 175 - ÅRS JUBILÆUM
fejres i Aarhus, søndag den 20. oktober 2019 i højmessen kl. 10.00
ved biskop Czeslaw Kozon

 

Den daglige overgivelse

Gud, vor Fader, jeg ofrer dig hele min dag. Jeg ofrer dig mine bønner, tanker, ord, handlinger, glæder og lidelser i forening med Jesus Kristus, din Søn, som stadig ofrer sig til dig i eukaristien til verdens frelse. Måtte Helligånden, som har ledet Jesus, lede og styrke mig i dag, så jeg kan vidne om din kærlighed.
Med Maria, Herrens og Kirkens Moder, beder jeg særligt for de intentioner, som Paven anbefaler til alle troendes forbøn i denne måned ……

 

I dagens løb: Herre, alt for dig, og som du vil.

Om aftenen: Har jeg prøvet på at gøre denne dag til en gave til Gud?

Modtag i denne ånd den hellige kommunion, især 1. fredag i måneden. Eller om søndagen. Bed helst hver dag mindst et led af rosenkransen.

Bøn i august måned 2019

Herre Gud, fra dig tager hver familie i himlen og på jorden sit navn. Far, du er kærlighed og liv.
Gennem din Søn, Jesus Kristus, født af en kvinde
og gennem Helligånden, den guddommelige kærligheds kilde,
giver du enhver familie på jorden
for hver efterfølgende generation
en sand helligdom af liv og kærlighed.
Giv, at din nåde kan vejlede
mænds og hustruers tanker og handlinger
til gavn for deres familier og for alle familier i verden.
Giv at de unge i familien må finde solid støtte
til deres menneskelige værdighed og
til deres vækst i sandhed og kærlighed.
Giv at denne kærlighed, styrket af nåden
ved ægteskabets sakramente må være større
end alle de svagheder og prøvelser,
som vores familier undertiden skal gå igennem.
På forbøn af den hellige Familie fra Nazareth, beder vi om,
at Kirken frugtbart kan udføre dens verdensomspændende mission
i familien og gennem familien.
Om alt det beder dig, der er liv, sandhed og kærlighed
ved Sønnen og Helligånden. Amen.

Den hellige pave Johannes Paul II