Den daglige overgivelse

Gud, vor Fader, jeg ofrer dig hele min dag. Jeg ofrer dig mine bønner, tanker, ord, handlinger, glæder og lidelser i forening med Jesus Kristus, din Søn, som stadig ofrer sig til dig i eukaristien til verdens frelse. Måtte Helligånden, som har ledet Jesus, lede og styrke mig i dag, så jeg kan vidne om din kærlighed.
Med Maria, Herrens og Kirkens Moder, beder jeg særligt for de intentioner, som Paven anbefaler til alle troendes forbøn i denne måned ……

 

I dagens løb: Herre, alt for dig, og som du vil.

Om aftenen: Har jeg prøvet på at gøre denne dag til en gave til Gud?

Modtag i denne ånd den hellige kommunion, især 1. fredag i måneden. Eller om søndagen. Bed helst hver dag mindst et led af rosenkransen.

Bøn i december måned 2019

Barmhjertigheds Fader

 
Med din Søns Jesu fødsel begynder en ny tid for verden,
en tid med håb og fred.
Vi beder for børn og unge,
især dem, der bliver modløse på grund
af deres vanskeligheder og lidelser,
og ikke finder muligheder for at udvikle sig,
føle begejstring for fremtiden,
og heller ikke finder den støtte,
de har behov for for at leve et anstændigt liv.
Hjælp os med at give dem en lys fremtid,
og med at omfavne børn og unge af i dag med kærlighed,
så de kan forvandle den verden,
du har skabt til et sted med liv og broderskab.

Fader vor…