Den daglige overgivelse

Gud, vor Fader, jeg ofrer dig hele min dag. Jeg ofrer dig mine bønner, tanker, ord, handlinger, glæder og lidelser i forening med Jesus Kristus, din Søn, som stadig ofrer sig til dig i eukaristien til verdens frelse. Måtte Helligånden, som har ledet Jesus, lede og styrke mig i dag, så jeg kan vidne om din kærlighed.
Med Maria, Herrens og Kirkens Moder, beder jeg særligt for de intentioner, som Paven anbefaler til alle troendes forbøn i denne måned ……

 

I dagens løb: Herre, alt for dig, og som du vil.

Om aftenen: Har jeg prøvet på at gøre denne dag til en gave til Gud?

Modtag i denne ånd den hellige kommunion, især 1. fredag i måneden. Eller om søndagen. Bed helst hver dag mindst et led af rosenkransen.

Bøn i januar måned 2020

Herre Jesus Kristus!
I begyndelsen af det nye år takker vi dig,
fordi du kom og færdedes som fredens fyrste blandt os,
vi takker dig fordi du også i dag er hos os.
Du opfordrer os til broderskab....
Du kalder os brødre og sønner af den samme Fader.
Forenet med paven og hans globale bønsnetværk,
beder i denne måned om,
at vi alle føler os kaldede til at være med til
at opbygge fred og retfærdighed.
At religiøse, kulturelle og sociale forskelle
ikke skiller os fra hinanden,
men gensidig beriger os og gør,
at vi sammen opbygger en bedre verden, Himmeriget iblandt os. 

Fader vor…