Den daglige overgivelse

Gud, vor Fader, jeg ofrer dig hele min dag. Jeg ofrer dig mine bønner, tanker, ord, handlinger, glæder og lidelser i forening med Jesus Kristus, din Søn, som stadig ofrer sig til dig i eukaristien til verdens frelse. Måtte Helligånden, som har ledet Jesus, lede og styrke mig i dag, så jeg kan vidne om din kærlighed.
Med Maria, Herrens og Kirkens Moder, beder jeg særligt for de intentioner, som Paven anbefaler til alle troendes forbøn i denne måned ……

 

I dagens løb: Herre, alt for dig, og som du vil.

Om aftenen: Har jeg prøvet på at gøre denne dag til en gave til Gud?

Modtag i denne ånd den hellige kommunion, især 1. fredag i måneden. Eller om søndagen. Bed helst hver dag mindst et led af rosenkransen.

Månedens bøn - Februar 2019

Maria,,

de levendes Mor.

Se ned, på de utallige
spædbørn, der ikke få lov til at blive født,

på de fattigge, hvis liv er gjort så vasnskeligt,

på mænd og kvinder,

der er ofre på brutal vold.

Giv, at alle, der tror på Jesus,

sandfærdigt og kærligt

må forkynde livets evangelium

til vore samtidige.

Opnå for dem nåden

til at tage imod det evangelium

som en altid ny gave,

og glæden til at fejre det med taknemmelighed

hele deres liv

og modet til resolut at vidne om det,

for sammen med alle mennesker af god vilje

at bygge sandhedens og kærlighedens civilisation

til pris og ære for Gud,

der skaber og elsker livet.

 

Fra den hl. pave Johannes Paul II's rundskrivelse "Livets evangelium"