Bønnen for juni 2020

Far, her er jeg.
Jeg ved, du altid er hos mig.
Jeg anbringer mit hjerte i din Søns hjerte,
Han giver sig selv til os i Eukaristien hver dag.
Må din Hellige Ånd styrke mig til
at efterleve evangeliet i alt,
hvad jeg gør og siger.
Jeg giver dig denne dag - alle mine bønner,
handlinger, glæder og lidelser, alt hvad jeg er og har.

Sammen med Maria, Kirkens mor,
beder jeg for Kirkens mission,
for alle bønnens apostle
og for pavens anliggende i denne måned. Amen

 

Den daglige overgivelse

Gud, vor Fader, jeg ofrer dig hele min dag. Jeg ofrer dig mine bønner, tanker, ord, handlinger, glæder og lidelser i forening med Jesus Kristus, din Søn, som stadig ofrer sig til dig i eukaristien til verdens frelse. Måtte Helligånden, som har ledet Jesus, lede og styrke mig i dag, så jeg kan vidne om din kærlighed.
Med Maria, Herrens og Kirkens Moder, beder jeg særligt for de intentioner, som Paven anbefaler til alle troendes forbøn i denne måned ……

 

I dagens løb: Herre, alt for dig, og som du vil.

Om aftenen: Har jeg prøvet på at gøre denne dag til en gave til Gud?

Modtag i denne ånd den hellige kommunion, især 1. fredag i måneden. Eller om søndagen. Bed helst hver dag mindst et led af rosenkransen.

Den nye opofrings bøn

Gode Fader, i begyndelsen af den nye dag er jeg her.
Jeg ved, du altid er med mig.
Jeg beder dig, lægge mit hjerte i din Søn Jesus hjerte,
som i Eukaristien giver sig selv til mig hver dag.
Må din Hellige Ånd gøre mig til sin ven og sin apostel
disponibel til sin mission
for at kunne efterleve Evangeliet i alt hvad jeg gør og siger.
Dagligt vil jeg lægge i dine hænder:
alle mine glæder og håb,
handlinger og sorger,
alt hvad jeg er og ejer,
i fællesskab med brødre og søstre
samlet omkring det Globale Bønsnetværk.

Med Maria, Kirkens Moder,
beder jeg for Kirkens Mission
og for Pavens intentioner i denne måned :

Bøn i maj måned 2020

Herre Jesus Kristus,
du sendte dine disciple ud
for at forkynde dit Evangelium
ikke kun med ord,
men også med barmhjertighedsgerninger.
Vi beder for alle,
der i vores kirker følger
diakoniets kald som en mission.
Styrk dem med din Ånd,
tilskynd dem sammen med deres familier
til at forkynde dit Ord med iver
og være vidner om din ømhed
og barmhjertighed over for de små,
de fattigste og udelukkede.
Berig din kirke med flere diakonkald.
Fader vor..

Bøn i marts måned 2020

Herre Jesus Kristus,
du, som sendte dine disciple ud
for at bringe godt nyt til hele verden,
styrk vores brødre og søstre, der følger dig
i dette store land, Kina.
Må din Ånd føre dem, der er ansvarlige i Kirken,
i deres hjerter at holde ønske om
dialog, åbenhed, fred og forsoning.
Denne måned forpligter vi os til at være mere forenet
med vores brødre og søstre i Kina,
der til trods for mange vanskeligheder
tror på dig og bekender dit navn.
Må din kærlighed være for hver enkelt af dem
deres styrke og glæde.

Fader vor…

Bøn i februar måned 2020

Herre Jesus Kristus, du som var gæst og pilgrim iblandt os.
Du, som flygtede fra vold,
ledte efter et sikkert tilflugtssted i Egypten.
Giv os nåde til at genkende dig i vores brødres og søstres ansigter,
der blev tvunget til at forlade deres hjemlande på grund af
krig og uretfærdighed,
fattigdom og vold.
Må Helligånden røre ved vores hjerter og ører,
så vi ikke er ligeglade med råbet fra vore brødre og søstre,
ofre for kriminel handel.
Omvend hjerterne hos dem, der gør ondt på vore brødre og søstre.

Fader vor…