Den daglige overgivelse

Gud, vor Fader, jeg ofrer dig hele min dag. Jeg ofrer dig mine bønner, tanker, ord, handlinger, glæder og lidelser i forening med Jesus Kristus, din Søn, som stadig ofrer sig til dig i eukaristien til verdens frelse. Måtte Helligånden, som har ledet Jesus, lede og styrke mig i dag, så jeg kan vidne om din kærlighed.
Med Maria, Herrens og Kirkens Moder, beder jeg særligt for de intentioner, som Paven anbefaler til alle troendes forbøn i denne måned ……

 

I dagens løb: Herre, alt for dig, og som du vil.

Om aftenen: Har jeg prøvet på at gøre denne dag til en gave til Gud?

Modtag i denne ånd den hellige kommunion, især 1. fredag i måneden. Eller om søndagen. Bed helst hver dag mindst et led af rosenkransen.

Bøn i november måned 2019

Herre Jesus, du er kommet til os,
og du har valgt et bestemt land,
hvor du har vist alle, hvem du er,
og afsløret Faderens kærlighed til alle sine børn.
Vi beder for alle dem, der oplever krigens drama,
splittelse og forfølgelse og
som forskelbehandles på grund af deres tro
i det forjættede land og i de lande,
hvor dine apostle forkyndte evangeliet for første gang.
Må din Ånd røre hjerterne hos dem,
der tager de store beslutninger,
og er med til at fremme vejen for dialog og fred.
Fader vor ...