BØNNENS APOSTOLATS 175 - ÅRS JUBILÆUM
fejres i Aarhus, søndag den 20. oktober 2019 i højmessen kl. 10.00
ved biskop Czeslaw Kozon

 


Den daglige overgivelse

Gud, vor Fader, jeg ofrer dig hele min dag. Jeg ofrer dig mine bønner, tanker, ord, handlinger, glæder og lidelser i forening med Jesus Kristus, din Søn, som stadig ofrer sig til dig i eukaristien til verdens frelse. Måtte Helligånden, som har ledet Jesus, lede og styrke mig i dag, så jeg kan vidne om din kærlighed.
Med Maria, Herrens og Kirkens Moder, beder jeg særligt for de intentioner, som Paven anbefaler til alle troendes forbøn i denne måned ……

 

I dagens løb: Herre, alt for dig, og som du vil.

Om aftenen: Har jeg prøvet på at gøre denne dag til en gave til Gud?

Modtag i denne ånd den hellige kommunion, især 1. fredag i måneden. Eller om søndagen. Bed helst hver dag mindst et led af rosenkransen.

Bøn i juni måned 2019

Herre Jesus, som den gode Hyrde,
kalder du præster til at være tegn på dit nærvær,
dine velgerninger og din tilgivelse i verden og i kirken.
Lad præsterne føle, at de bliver støttet
ved vort venskab og vor bøn.
Lad hver præst brænde mere og mere for dig
og for din måde at leve på -
fattig og tjenende for de mindste i samfundet.

Hjælp præster, der gennemlever store vanskeligheder,
og lad deres hjerter komme til at ligne dit hjerte mere og mere.


Fader vor… Du er godhedens Far, jeg ved, at du er hos mig.
På denne nye dag står jeg foran dig, og beder dig:
anbring mit hjerte
ved siden af Jesu, din søns hjerte,
han, som blev hengivet for mig
og som i Eukaristien kommer til mig.


Må Helligånden
gøre mig til din ven og til apostel for din mission.
I dine hænder betror jeg
min glæde og mit håb,
mine handlinger og lidelser,
ja, alt det jeg har.
Jeg deler det med mine brødre og søstre
i dette verdensomspændende bønneværk.

Med Maria ofrer jeg dig hele min dag
for Kirkens mission
og beder for de intentioner,
som Paven anbefaler til vores forbøn i denne måned. Amen.