Den daglige overgivelse

Gud, vor Fader, jeg ofrer dig hele min dag. Jeg ofrer dig mine bønner, tanker, ord, handlinger, glæder og lidelser i forening med Jesus Kristus, din Søn, som stadig ofrer sig til dig i eukaristien til verdens frelse. Måtte Helligånden, som har ledet Jesus, lede og styrke mig i dag, så jeg kan vidne om din kærlighed.
Med Maria, Herrens og Kirkens Moder, beder jeg særligt for de intentioner, som Paven anbefaler til alle troendes forbøn i denne måned ……

 

I dagens løb: Herre, alt for dig, og som du vil.

Om aftenen: Har jeg prøvet på at gøre denne dag til en gave til Gud?

Modtag i denne ånd den hellige kommunion, især 1. fredag i måneden. Eller om søndagen. Bed helst hver dag mindst et led af rosenkransen.

Bøn i februar måned 2020

Herre Jesus Kristus, du som var gæst og pilgrim iblandt os.
Du, som flygtede fra vold,
ledte efter et sikkert tilflugtssted i Egypten.
Giv os nåde til at genkende dig i vores brødres og søstres ansigter,
der blev tvunget til at forlade deres hjemlande på grund af
krig og uretfærdighed,
fattigdom og vold.
Må Helligånden røre ved vores hjerter og ører,
så vi ikke er ligeglade med råbet fra vore brødre og søstre,
ofre for kriminel handel.
Omvend hjerterne hos dem, der gør ondt på vore brødre og søstre.

Fader vor…