BØNNENS APOSTOLATS 175 - ÅRS JUBILÆUM
fejres i Aarhus, søndag den 20. oktober 2019 i højmessen kl. 10.00
ved biskop Czeslaw Kozon

 

Den daglige overgivelse

Gud, vor Fader, jeg ofrer dig hele min dag. Jeg ofrer dig mine bønner, tanker, ord, handlinger, glæder og lidelser i forening med Jesus Kristus, din Søn, som stadig ofrer sig til dig i eukaristien til verdens frelse. Måtte Helligånden, som har ledet Jesus, lede og styrke mig i dag, så jeg kan vidne om din kærlighed.
Med Maria, Herrens og Kirkens Moder, beder jeg særligt for de intentioner, som Paven anbefaler til alle troendes forbøn i denne måned ……

 

I dagens løb: Herre, alt for dig, og som du vil.

Om aftenen: Har jeg prøvet på at gøre denne dag til en gave til Gud?

Modtag i denne ånd den hellige kommunion, især 1. fredag i måneden. Eller om søndagen. Bed helst hver dag mindst et led af rosenkransen.

Bøn i oktober måned 2019

Bøn foreslået af pave Frans i anledning af den ekstraordinære missionsmåned

Vor himmelske Fader,
da din enbårne Søn Jesus Kristus stod op fra de døde,
befalede han sine disciple at
»gå hen og gøre alle folkeslagene til hans disciple«
og du minder os om,
at gennem vores dåb er vi gjort delagtige i kirkens mission.
Styrk os ved Helligåndens gaver til
at være modige og nidkære
efter at bære vidnesbyrd om evangeliet,
så at missionen overdraget til kirken,
som stadig har en lang vej foran sig,
kan finde nye og virkningsfulde udtryk
som bringer liv og lys til verden.