Den daglige overgivelse

Gud, vor Fader, jeg ofrer dig hele min dag. Jeg ofrer dig mine bønner, tanker, ord, handlinger, glæder og lidelser i forening med Jesus Kristus, din Søn, som stadig ofrer sig til dig i eukaristien til verdens frelse. Måtte Helligånden, som har ledet Jesus, lede og styrke mig i dag, så jeg kan vidne om din kærlighed.
Med Maria, Herrens og Kirkens Moder, beder jeg særligt for de intentioner, som Paven anbefaler til alle troendes forbøn i denne måned ……

 

I dagens løb: Herre, alt for dig, og som du vil.

Om aftenen: Har jeg prøvet på at gøre denne dag til en gave til Gud?

Modtag i denne ånd den hellige kommunion, især 1. fredag i måneden. Eller om søndagen. Bed helst hver dag mindst et led af rosenkransen.

 

Månedens bøn - April 2019

Kære Gud, vor himmelske Far
din Søn Jesus kalder os til at være gavmilde,
først og fremmest mod de fattige, udstødte og efterladte.
Befri os for lunkhed og ligegyldighed,
gør os åbne for vore medmenneskers behov,
især de, der er ramt af krige.
Lad os bede for dem hver dag.

Kære Gud!
Vi takker dig for de læger og frivillige,
som hjælper mennesker i krigszonerne.
Styrk dem, giv dem mod og kræfter til
at udføre din gerning ved at tjene krigsofre.
Vær med deres familier.
Trøst dem, der har mistet deres kære.
Hjælp dem at tilgive.

Før alle mennesker til forsoning.
Må din fred, som Jesus bragte til vor verden
overvinde ondskaben
og gøre verden mere fredelig;
til et sted uden krig og had

Fader vor...