Valfart til Åsebakken

Søndag 26. kl. 09.00-15.45: Valfart til Vor Frue af Aasebakken.
Temaet er: ”Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst” (Joh 14,27b)

Program:
* Kl. 09.15: Valfart gennem Rude Skov. Udgår fra Rudersdalsvej 41, 2840 Holte (tager ca. 1/2 time)
* Kl. 10.30: Mulighed for skriftemål (dansk, polsk, engelsk) v/Vor Frue Kloster
* Kl. 11.30: Bispemesse, Vor Frue Kloster, Høsterkøbvej 3, 3460 Birkerød
* Kl. 12.00: Pause. Mulighed for spisning, samvær og leg. Salg af vietnamesisk mad, kaffe og vand fra spejderne. Mød DUK og andre katolske lægmandsorganisationer
* Kl. 15.00: Mariaandagt *
Kl. 15.45: Afslutning


Valfart til Øm

Søndag 2. juni: Valfart til Øm.
Temaet er: ”Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst” (Joh 14,27b)

Program:
* Kl. 11.00: Valfarts vandring, imens bedes rosenkransen
* Kl. 12.00: Tilbedelse af det Allerhelligste. Mulighed for skriftemål samt tid til spisning, samvær og leg. Mød DUK
* Kl. 14.30: Bispemesse og afslutninga afslutning


Kom med på årets valfarter til Åsebakken og Øm 26. maj og 2. juni!

”Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst! (Joh. 14,27b)
Dette korte citat fra johannesevangeliet beskriver temaet for vore to store valfarter til Åsebakken og Øm, hhv. 26. maj og 2. juni.
Jesus siger disse ord til sine disciple i forbindelse med, at han lover dem Helligånden. Alt sammen er det en del af Jesu afskedstale til disciplene forud for hans ypperstepræstelige bøn. Talen drejer sig om fremtiden, udgør de sidste formaninger og forudsiger udfordringer.
Vi er som Kirke i dag en del af den fremtid, som Jesus dengang talte om og ville forberede disciplene på. Jesu opstandelse og overvindelse af døden samt Helligåndens komme er begivenheder i frelseshistorien, som vi nu lever af, og som danner grundlaget for Kirkens liv og forkyndelse. Det hele endte dengang godt, så vi skulle jo ikke have nogen grund til bekymring? Men ligesom datidens glædelige begivenheder skal gøres nærværende og relevante for alle mennesker til alle sider, så er bekymringer og ængstelse også noget, som den nuværende generation må kæmpe med. Der er personlige udfordringer i alle menneskers liv, alle kan vi bekymres over ting, der foregår i verden: ufred og uretfærdighed, usikkerhed i finansverdenen og den eksisterende samfundsorden, trusler mod miljøet og religionsfriheden.
Som Kirke kan vi også nogle gange blive ængstelige og modløse. Hvordan får vi formidlet troen videre i samfundet og i familien? Hvordan får vi styrket ægteskab og familie? Hvordan får vi flere præste- og ordenskald og sikret de nødvendige finansielle ressourcer? Hvordan klarer vi de ting, som slider på Kirken i form af uro og skandaler? Vi har således også som nutidens Jesu disciple brug for at få at vide, at ”vort hjerte ikke må forfærdes og ikke være modløst!” Nu er angst og modløshed ikke bare noget, man kan sige skal forsvinde, ligesom glæde og optimisme ikke kommer på kommando. Men vi kan åbne os for at lade angst og modløshed vige til fordel for glæde og optimisme. Det er bl.a. derfor, at den lovede Helligånd kom og fortsat virker i Kirken. Ikke blot garanterer Helligånden, at Kirken overlever og kan blomstre som bygningen af levende sten. Ligesom han styrkede de enkelte disciple på pinsedagen, så står han også rede for hver enkelt af os i dag med sin styrke og trøst.
Som disciplene var samlet med Jomfru Maria i bøn i forventning om Helligåndens komme, så mødes vi også til vore valfarter på to steder, hvor vi gerne ærer Guds moder. Helligåndens hjælp og Marias forbøn er vigtige ressourcer for vort trosliv; men det fællesskab, som disciplene dannede med Jomfru Maria, skal fortsætte i det fællesskab, som Kirken indbyder os til at blive en del af. Fællesskab om troen er med til at styrke den og en vigtig faktor i vidnesbyrdet om den. Deltagelse i vore valfarter er et vigtigt billede på dette troens fællesskab. Derfor opfordrer jeg alle, der har mulighed for det, til at deltage i vore to valfarter: som et udtryk for glæde over den fælles tro og som lejlighed til i fællesskab at bede for Kirken.

+Czeslaw