Refleksion i januar 2020

I januar måned beder vi for evangelisering med særligt fokus på freden i verden.
- at de kristne, folk fra andre religioner og alle mennesker af god vilje må fremme fred og retfærdighed i verden.

I begyndelsen var kærligheden. Der er tale om Gud Faders kærlighed. ” Med evig kærlighed har jeg elsket dig” – siger Gud hos profeten Jeremias (31,3). Jeg, du er til, fordi Gud ville, at jeg, du er til. Med evig kærlighed elsker Han mig, dig…, ja alle mennesker uden undtagelse. Hver dag siger han til mig, til dig: Jeg elsker dig. Han elsker mig, dig og alle mennesker med ubetinget kærlighed. Hans kærlighed har ingen grænser. Han holder aldrig op med at elske mig, dig og alle mennesker uanset om jeg, du og mennesker omkring mig gengælder hans kærlighed eller ej.

I skabelsens beretning blev sagt, at alt, Gud har skabt, var godt. Det blev dog ikke sagt om mennesket. Mennesket har Gud skabt i sit billede, altså givet det frivilje. Mennesket kan vælge og fravælge. Jeg, du og mine medmennesker kan vælge at elske Gud, at gøre den skabte verden til et godt sted at bo i, men jeg, du og mine medmennesker kan fravælge Gud, fravælge det gode, og gå egne veje, veje som fører til det onde.

Brydninger, uoverensstemmelser nationer imellem og mennesker imellem forårsager krige og de fører til uretfærdigheden i verden. Naturen er ved at dø på grund af uansvarlig forvaltning af verdens resurser. Det går først og fremmest udover de fattige. De har nemlig ikke råd til at købe sig til noget, de har ret til.

Fred og retfærdighed er almenmenneskelige værdier, som alle har ret til. Sådan som verden er skruet sammen, kan man ikke regne med, at alle vil arbejde for at fremme freden og retfærdigheden. Derfor henvender vi os i vor bøn til alle mennesker af god vilje. Det er jo dem, der med deres måde at tænke på er i stand til at gøre en indsats for fremmelse af fred og retfærdighed.

Jeg, du kan med vore konkrete handlinger være med i dette projekt. Det er kun lidt, jeg og du kan gøre, men det smitter. Flere og flere vil slutte sig til og det vil gøre forskel.

Lad os derfor i januar måned sammen med flere millioner i hele verden, bede om, at de kristne, folk fra andre religioner og alle mennesker af god vilje må fremme fred og retfærdighed i verden.

p. Herbert