Juli 2019

I denne måned beder vi for hele verden med særligt fokus på integritet og retfærdighed

- at de, som administrer loven, må gøre det med integritet, og at den uretfærdighed, der hersker i verden, ikke må få det sidste ord.

 

Mit navn er Ida. Jeg bor i et kristent fællesskab sammen med Anna. Vi forsøger som pensionister at bruge en del af vores tid på at være for andre specielt dem, som har brug for hjælp. Det kan være ældre, syge, eller udlændinge, der har brug for hjælp. Vi arbejder en del inden for den katolske kirke efter behov. Vores fællesskab , som opstod i 60-erne i Spanien , blev inspireret af Taize-fællesskab og Focolare-bevægelsen. Vi har fælles bøn hver dag.

Ser vi ud på verden, erfarer vi, at der foregår megen uretfærdighed og mangel på integritet. Der er behov for, at mennesker ikke gør forskel, behandler hinanden med Guds kærlighed, at vi alle kan blive ét. At træde frem og gøre sig til den, der har magt, betyder ofte, at det er på bekostning af andre, som således bliver behandlet uretfærdigt. Korruption bliver mere og mere almindeligt, og det går ligeledes ud over andre. Det er virkelig de, som styrer loven, der kræves påpasselighed og arbejdsomhed af, så andre ikke lider under mangelen på retfærdigheden. Vi må bede for administratorerne af loven, at retfærdigheden kommer til at ske fyldest.

Der er er stort behov for, at flygtninge bliver integreret. Danmark er et land, der har fattige mennesker, men det betyder ikke, at vi skal være afvisende over for de mennesker, der har måttet forlade deres land, fordi boligerne er bombet ødelagt, mangelen på tøj og mad er tydelig, og der hersker sygdom. Der er brug for åbenhed, modtagelighed over for den gruppe mennesker. Der er brug for hjerternes rummelighed. Ydede alle en lille smule, kunne det føre til meget. Således kan fællesskab føre til meget, og fred, solidaritet for menneskeheden i Guds ånd ændre verden meget.

Ida Wæde Hansen