Biskop Czeslaw skriver:

Kære præster, diakoner og søstre, Som allerede nævnt, også på bispedømmets hjemmeside, har pave Frans opfordret til, at man i maj måned beder rosenkransen for at afvende coronapandemien – afholder et bønsmaraton, som det udtrykkes i pressemeddelelsen fra Det pavelige Råd til fremme af den nye Evangelisering.

Pave Frans’ henvendelse er specielt rettet til 30 mariavalfartssteder rundt omkring i verden, men egentlig kun for at inddrage alle i dette initiativ: familier, menigheder og ordenshuse.

Jeg opfordrer ligeledes alle, der har mulighed for det, til at deltage i dette bønsinitiativ. Særligt beder jeg jer, kære medbrødre og søstre til på et tidspunkt og med en hyppighed, der passer jer, at arrangere en rosenkransbøn i kirken, i kommunitetet, i en bedegruppe samt opfordre til, at man også privat, enkeltvis eller i familierne beder rosenkransen.

Hver dag i maj kl. 18.00 vil der fra et mariavalfartssted blive livestreamet en rosenkransandagt, som man kan tilslutte sig. Når flere oplysninger foreligger, vil der blive meddelt nærmere.

Her i vort bispedømme vil det være muligt at følge den livestreamede rosenkransandagt, som allerede foregår hver dag kl. 18.00 i Sct. Nikolaj kirke i Esbjerg. Man kan tilslutte sig ved at klikke ind på Sct. Nikolaj kirkes hjemmeside under ”Stream af Rosenkrans i for Coronavirussens ophør.” Jeg opfordrer alle til, efter mulighederne, at tilslutte sig initiativet og derved både ære Jomfru Maria i den måned, der er indviet til hende, og bede om hendes forbøn til afvendelse af coronapandemien og dens følger.

 

Siden maj 2020 hvor vi ligeledes blev opfordret af pave Frans til at bede Rosenkransen med intentionen om at afvende coronapandemien, bedes hver torsdag kl.17.00 rosenkransen på Zoom. Man kan tilslutte sig denne bøn ved at klikke på følgende fil: 

https://www.google.com/url?q=https://us02web.zoom.us/j/81971995393?pwd%3DNjFCTlFhK0xoeDhldjhxSDIvTUpmQT09&sa=D&source=calendar&ust=1620295294943000&usg=AOvVaw29JcHdTIbXZiQx9P0GQ8Za