Pavens indbydelse til at bede rosekransen i maj måned

Kære medbrødre, kære søstre, kære øvrige troende,

I lørdags sendte pave Frans et brev til os alle om i maj måned at gøre noget ekstra ud af at bede rosenkransen. Maj måned er traditionelt indviet til Jomfru Maria, men intensiveret bøn er særlig relevant i denne tid med coronapandemi. Vi har allerede længe følt smerten over ikke at kunne komme til messe, og her i maj i år må vi endvidere undvære vor valfart til Åsebakken og senere også den til Øm. Da vi ikke kan komme på valfart til Åsebakken, vil Jomfru Maria derfra komme til domkirken. Dér kan de fleste heller ikke komme i denne tid, men via livestreamingen vil Vor Frue af Åsebakken blive synlig for mange og dermed også være et tegn på hendes omsorg.

Pave Frans fortæller i sit brev, hvad opfordringen til at bede rosenkransen går ud på, så der er ikke grund til at skrive noget ekstra ud over at anbefale alle til at slutte op om hans appel om at bede rosenkransen i familier, ordenskommuniteter eller individuelt for således at bevares i fællesskabet både med dem, man beder sammen med, og derigennem også med resten af Kirken. Lad os gøre det i håbet om og i tillid til, at Gud på Jomfru Marias forbøn vil afvende coronaen og alle dens følger.

København,
mindedagen for den hellige Louis Maria Grignion de Montfort, den 28. april 2020

Biskop Czeslaw Kozon