Jesu Hjerte fest

 “I skal øse vand med glæde af frelsens kilder" Esajas 12,3.

Sådan lyder omkvædet til vekselsangen til Jesu Hjerte fest. Den falder altid fredag efter Kristi Legems og Blods Fest. I år fejres den fredag den 11. juni.

Evangeliet til Jesu Hjerte fest er Johannes¬evangeliets kap. 19, 31-37. "... en af soldaterne stak Ham i siden med et spyd, og der kom straks blod og vand ud." Vandet renser og blodet giver liv. Det er kærligheden fra Jesu Hjerte som strømmer ud over os og føder Kirken.

Festen for Jesu Hjerte blev indstiftet som følge af nogle åbenbaringer af Jesus, som en ung, fransk nonne havde. Det var sr. Marguerite-Marie Alacoque hos Visitantinderne i Paray-le-Monial (1647-1690). Da hun var 26 år gammel, sad hun alene i bøn foran det udstillede Sakramente. Pludselig følte hun sig "indhyllet" af den Guddommeliges nærvær. Hun hørte Jesus invitere hende til at tage den plads som evangelisten Johannes havde haft - ved Jesu fødder. Jesus begyndte at tale med hende. Han fortalte, at kærligheden til Hans hellige Hjerte skulle udbredes og åbenbares for menneskeheden gennem hende. Hans Hjerte skulle æres i et kødhjertes skikkelse.

Efter Kristi Legems og Blods fest sagde Jesus til hende: "Se det Hjerte, der har elsket menneskene så højt, at det ikke har sparet sig selv for noget ... Og i stedet for taknemmelighed har jeg fra de fleste mennesker ikke modtaget meget andet end utaknemmelighed, gennem den foragt og ligegyldighed de viser mig i dette kærlighedens Sakramente."

Jesus bad hende om, at der måtte blive indstiftet en fest til at sone alt dette. Den skulle ligge efter Kristi Legems og Blods fest. Udover indstiftelsen af festen bad Jesus hende om, at hun den første fredag i ni på hinanden følgende måneder modtog kommunionen til soning for verdens synder og derudover gik jævnligt til skrifte. Mange katolikker helligholder den første fredag i hver måned ved at bede Jesu Hjerte litaniet og gå til skrifte.

I Ave Maria, marts 1996 og flere efterfølgende numre er der uddybende artikler om andagtens og festens oprindelse.

Indvielsesbøn til Jesu Hjerte

Jesus, vi ved, at du er barmhjertig
og at du gav dit hjerte for os alle.
Det blev kronet med tornekronen
og med vore synder.

Vi ved, at du også i dag
beder for os, at vi ikke må falde.
Jesus, glem os ikke når vi synder.
Giv os alle, ved dit hellige Hjerte,
den nåde at elske hinanden.

Der skal ikke mere
være had mellem menneskene.
Vis os din kærlighed!
Vi elsker dig alle og ønsker,
at du med dit hyrde-hjerte
beskytter os fra synd.

Kom ind i hvert hjerte, Jesus!
Bank, bank på vort hjertes dør.
Vær tålmodig og utrættelig.
Vi har ikke rigtigt forstået din vilje
og er lukkede.

Bank uafbrudt og gør,
at vi åbner vort hjerte for dig -
i det mindste, når vi mindes de lidelser,
du har udholdt for os.
Amen

Fra Medjugorje. Jomfru Maria gav denne bøn til Jelena Vasilj den 28. november 1983.

Anne Balleby

(Kilden er tidsskriftet Ave Maria, 74.Årgang, nr. 2, juni 2021, s.15).