Januar 2022

Herre Jesus Kristus,
du indbyder os til at være brødre og søstre,
at leve i broderlig harmoni,
elske og respektere hinanden
med vores forskelligheder og dyrebare mangfoldighed.
Send din Hellige Ånd ind i vore hjerter,
så at vi må lære at se på hinanden
og behandle hinanden med kærlighed.
Med den samme kærlighed som du har for os.
Skænk os, at vi må føle os som børn elsket af
den samme Fader, som brødre og søstre,
der formår at byde hinanden velkommen,
der fremmer dialog og møde.
Byd dem velkommen i dit hjerte,
som bliver diskrimineret på grund af
deres tro og giv os et stort hjerte,
som kan bringe dem trøst og fred i deres smerte. Amen